Kommunevåpen
Tilbakestille passord
Har du glemt passord eller blitt utelåst fra kontoen din?
Registrer
Registrer nødvendig sikkerhetsinformasjon.
Opplæringsportal
Her finner du korte, enkle veiledninger til programmer og systemer du benytter i din arbeidshverdag.
Endre passord
Vil du endre ditt eksisterende passord?

Kontakt

Kontakt IKT helpdesk hvis du trenger hjelp, telefon 33 41 90 90 eller helpdesk@sandefjord.kommune.no